Επόμενη γέννα τον Ιανουάριο του 2020.

Πληροφορίες σύντομα.