Το εκτροφείο μας

Θηλυκά

CHAMPION OF GREECE SHIRESOAK CRYSTAL SPARKLE 2008

HIP-A ELBOW BL

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR ERATO-GIOGIO 2014

HIP-A ELBOW BL

PL FREE

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR GENIE 2014

HIP-A ELBOW BL, PL FREE,

FREE DM

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR DAFNI 2017

HIP-A ELBOW O

PARENTS FREE DM

HELLENIC GIANT STAR BELLE 2020

ANAMENETAI HIP- ELBOW-

PARENTS FREE DM

CHAMPION OF GREECE SHIRESOAK CRYSTAL SPARKLE 2008

HIP-A ELBOW BL

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR ERATO-GIOGIO 2014

HIP-A ELBOW BL

PL FREE

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR GENIE 2014

HIP-A ELBOW BL, PL FREE,

FREE DM

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR DAFNI 2017

HIP-A ELBOW O

PARENTS FREE DM

HELLENIC GIANT STAR BELLE 2020

ANAMENETAI HIP- ELBOW-

PARENTS FREE DM

Αρσενικά

JUNIOR CHAMPION OF GREECE-GRAND CHAMPION OF GREECE-CHAMPION OF GREECE GILLANDANT DREAM SPIRIT (APPOLO) 2015

HIP-A ELBOW Ο, PL FREE,

FREE DM

JUNIOR CHAMPION OF GREECE-GRAND CHAMPION OF GREECE-CHAMPION OF GREECE GILLANDANT DREAM SPIRIT (APPOLO) 2015

HIP-A ELBOW Ο, PL FREE,

FREE DM

Αναμνήσεις

CHAMPION OF GREECE ORLEAN DI LUNGOMONTE2004-2015

CHAMPION OF GREECE XIONATI 1999-2011

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR KIM 2003-2014

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR ALICE 2007-2018

CHAMPION OF GREECE ORLEAN DI LUNGOMONTE 2004-2015

CHAMPION OF GREECE XIONATI 1999-2011

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR KIM 2003-2014

CHAMPION OF GREECE HELLENIC GIANT STAR ALICE 2007-2018