Κουτάβια

Φωτογραφίες από κουτάβια 36 ημερών(γέννηση 17/04/2020). Διαθέσιμο ένα αρσενικό.

Αran

Alain

Athos

Artanian

Thor

Clouzo

hellenicgiantstar