Κουτάβια

Κουτάβια γεννήθηκαν 03/04/2024

Πατέρας:

jChGr, ChGr Infierno patou De l’orri (Bubba)

(oroix Du Royaume D’ursita x viskalys the cheeky one)

Health results:

Hips A, elbow 0, Ocd free, pl free

DM N/N

CMR N/N

Μητέρα:

jChGr, Sonna Du Neouvielle (Ouness x Lizara)

Health results:

Hips A, elbow 0, pl free

DM N/N

CMR N/N