Κουτάβια

Γέννα: 15/04/2021

1 θηλυκό κουτάβι διαθέσιμο

ΠΑΤΕΡΑΣ: RED EMBERS PORTHOS

(VALMONT DU ROYAUME D’URSITA – BERGET DU PIC DE VISCOS)

ΜΗΤΕΡΑ: HELLENIC GIANT STAR DAFNI

(GILLANDANT DREAM SPIRIT – HELLENIC GIANT STAR GENIE)

ΠΑΤΕΡΑΣ: RED EMBERS PORTHOS

(VALMONT DU ROYAUME D’URSITA – BERGET DU PIC DE VISCOS)

ΜΗΤΕΡΑ: HELLENIC GIANT STAR DAFNI

(GILLANDANT DREAM SPIRIT – HELLENIC GIANT STAR GENIE)